Zajedničko saopštenje AKS i AKB

Advokat Aleksandar Janković > Vesti > Novosti > Zajedničko saopštenje AKS i AKB

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu pravde koji je bio konsultativne prirode. Sastanku su pored predsednika AK Srbije i predsednika AK Beograda, prisustvovali državni sekretar i svi pomoćnici ministra pravde, predstavnici Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva, predsednici apelacionih sudova i apelacioni javni tužioci, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcije, predsednici Javnobeležničke komore i Komore javnih izvršitelja, kao i direktor Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“.

Imajući u vidu dopis AK Srbije upućen Ministarstvu pravde RS 13.03.2020.godine i Odluku o proglašenju vanrednog stanja od 15.03.2020.godine, predstavnici advokature izneli su argumentaciju da je neophodno doneti jedinstvenu preporuku kojom će se utvrditi način funkcionisanja pravosuđa u uslovima vanrednog stanja.
Stav advokature je da aktivnosti u okviru pravosuđa treba svesti na minimum, kako bi se umanjila opasnost od širenja virusa „COVID-19“ i zaštitili životi i zdravlje advokata i svih drugih građana.

Argumentaciju i stav advokature podržala je i direktorka Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“.

Nakon završenog sastanka saopšteno je da će Ministarstvo pravde najkasnije sutra, doneti preporuku na osnovu koje će Visoki savet sudstva i Republičko javno tužilaštvo precizno urediti redukciju rada svih sudova i javnih tužilaštava u Republici Srbiji, uz obezbeđen minimum procesa rada.

Odmah po donošenju preporuke, advokatska komora će obavestiti sve svoje članove.

U zavisnosti od sadržine preporuke, advokatska komora će proceniti da li je neophodno preduzeti i dodatne mere u cilju zaštite interesa advokature.