Advokat Aleksandar Janković ponosni član Udruženja advokata Evropske unije (TEN)

Na nedavno održanoj godišnjoj konferenciji Udruženja advokata Evropske unije (TEN-LAW), poznati jagodinski advokat Aleksandar Saša Janković primljen je u punopravno članstvo, kao jedini advokat član iz Srbije i jedini advokat iz zemlje koja nije članica Evropske unije.   Imajući u vidu stroge i precizne kriterijume koje ima Udruženje advokata Evropske unije, po kojima samo jedan […]

Read More

Preporuke za rad u vanrednom stanju

Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vandrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Read More

Zajedničko saopštenje AKS i AKB

Poštovane kolege, Obaveštavamo Vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu pravde koji je bio konsultativne prirode. Sastanku su pored predsednika AK Srbije i predsednika AK Beograda, prisustvovali državni sekretar i svi pomoćnici ministra pravde, predstavnici Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva, predsednici apelacionih sudova i apelacioni javni tužioci, direktor uprave za izvršenje krivičnih […]

Read More

Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

Od 01. marta 2020. godine, stupa na snagu Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja. Pravilnikom se u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, u izvršnom postupku, reguliše elektronsko javno nadmetanje radi prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari.

Read More

Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija

06. februara 2020. godine, objavljen je „Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje“ i predstavlja plan za „smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje“

Read More

Zakona o izvršenju i obezbeđenju 01.2020

Od 01. januara 2020. godine stupile su na snagu izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Najvažnije izmene tiču se dostavljanja rešenja o izvršenju, odnosno izmene čl. 36. st. 2. koji sada glasi: „Ako dostavljanje ne uspe, pismeno se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda koji je doneo rešenje o izvršenju […]

Read More