Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

Advokat Aleksandar Janković > Vesti > Novosti > Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja

Od 01. marta 2020. godine, stupa na snagu Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja. Pravilnikom se u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, u izvršnom postupku, reguliše elektronsko javno nadmetanje radi prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari.