Naše usluge

Korporativno pravo

Korporativni tim advokata pruža sve vrste saveta iz oblasti korporativnog prava. Počev od osnivanja i…

Krivično pravo

Iz oblasti krivičnog prava, naš tim bavi se isključivo krivičnim delima vezanim za privredu, odnosno…

Poresko pravo

U oblasti poreskog prava, advokat Janković sarađuje sa renomiranim poreskim savetnicima, koji su stručni savetnici…

Pravo osiguranja

Bilo da je reč o osiguranju imovine ili osiguranju lica, neophodno je sačiniti ugovor o…

Privatizacija

Pored ostalog, naš tim se bavi pružanjem pravnih usluga u oblasti privatizacije na teritoriji Republike…

Radno pravo

Advokat Janković sa svojim timom saradnika pruža svojim klijentima pravnu pomoć iz oblasti radnog prava,…

Stečajno pravo

Stečajno pravo je specijalnost našeg tima. Advokat Janković sa svojim saradnicima, zastupa preko 30 stečajnih…

Ugovorno pravo

Kao oblast koja je zastupljena u svim sferama kako poslovnog, tako i privatnog života, te…

Zaštita konkurencije

S obzirom na to da kancelarija advokata Aleksandra  Jankovića, pre svega, zastupa veliki broj privrednih…

Zaštita podataka o ličnosti

Кako je nemoguće zamisliti kompaniju koja ne obrađuje bar jedan podatak o ličnosti, bilo da…