Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija

Advokat Aleksandar Janković > Vesti > Novosti > Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija

06. februara 2020. godine, objavljen je „Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje“ i predstavlja plan za „smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje“