Zaštita podataka o ličnosti

Advokat Aleksandar Janković > Law Service > Zaštita podataka o ličnosti

Кako je nemoguće zamisliti kompaniju koja ne obrađuje bar jedan podatak o ličnosti, bilo da se radi o ličnom imenu ili pak jedinstvenom matičnom broju građana, samim tim je i nemoguće da kompanije izbegnu obavezu usaglašavanja svog poslovanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U ovoj oblasti, naš tim pruža mogućnost pripreme celokupne dokumentacije, počevši od sastavljanja Odluke o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti; Odluke o vršenju procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti; Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti; pa sve do obaveštavanja i upoznavanja zaposlenih o obradi podataka, kao i sačinjavanja teksta Saglasnosti zaposlenih za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti i Izjave koju zaposleni u tom slučaju daje.