Zaštita konkurencije

Advokat Aleksandar Janković > Law Service > Zaštita konkurencije

S obzirom na to da kancelarija advokata Aleksandra  Jankovića, pre svega, zastupa veliki broj privrednih društava, advokat Janković sa timom saradnika pruža pravne usluge i pravnu pomoć svojim klijentima vezano za zaštitu prava konkurencije, a koja oblast je u Republici Srbije regulisana Zakonom o zaštiti konkurencije. Kao kancelarija sa velikim brojem klijenata koji predstavljaju učesnike na tržištu Republike Srbije, advokat Janković sa saradnicima bavi se pružanjem pravnih saveta svojim klijentima vezano za povezivanje učesnika na tržištu, za zabranu sporazuma kojima se narušava ili sprečava konkurencija, zabranu zloupotrebe dominantnog položaja, kao i usklađivanjem pravnih akata privrednih društava sa zakonskim propisima kojim se uređuje zaštita konkurencije.