Radno pravo

Advokat Janković sa svojim timom saradnika pruža svojim klijentima pravnu pomoć iz oblasti radnog prava, imajući u vidu da je radno pravo jedna od najširih oblasti koja je uređena brojnim zakonima, kao što su Zakon o radu, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju i mnogi drugi. S obzirom na to da kancelarija advokata Jankovića zastupa veliki broj privrednih društava, kako stranih tako i domaćih, pravni tim na čelu sa advokatom Jankovićem pruža pravne savete i pravnu pomoć poslodavcima, odnosno privrednim društvima, kako na zakonit način sankcionisati nesavesnog zaposlenog koji svojim ponašanjem čini povredu radnih obaveza i kršenje radne discipline kod poslodavca, kao i zastupanjem savesnog poslodavca na sudu kada dođe do sudskih sporova, koji su pokrenuti na osnovu neosnovanih tužbi od strane nesavesnih radnika, koje moraju biti odbijene.