Privatizacija

Pored ostalog, naš tim se bavi pružanjem pravnih usluga u oblasti privatizacije na teritoriji Republike Srbije. Članovi našeg tima poseduju zavidno pravno iskustvo iz ove oblasti, s obzirom da su isti u svojstvu pravinih savetnika učestvovali u mnogim privatizacijama. Pružamo pravne usluge iz ove oblasti tokom celog postupka, a naročito prilikom aukcijske, tenderske prodaje, statusnog restrukturiranja kao i prilikom sprovođenja stečajnog postupka. Osim pravnih saveta, izrađujemo sve neophodne pravne akte tokom postupka privatizacije, a koji se sastoje u izradi izveštaja, programa, ugovora. Trudimo se da na najefikasniji mogući način sagledamo i otklonimo sve pravne probleme sa kojima se susreću naši klijenti tokom postupka privatizacije.