Pravo osiguranja

Bilo da je reč o osiguranju imovine ili osiguranju lica, neophodno je sačiniti ugovor o osiguranju. Pre zaključivanja takvog ugovora, klijentima pružamo usluge pravnog savetovanja vezanog za konkretan ugovor o osiguranju.

U slučaju da je već zaključen ugovor o osiguranju, nastojimo da sagledamo sve transakcije u oblasti osiguranja i da najbolji način pružimo usluge naplate potraživanja naših klijenata.