Poresko pravo

U oblasti poreskog prava, advokat Janković sarađuje sa renomiranim poreskim savetnicima, koji su stručni savetnici našeg tima. Na navedeni način, tim advokata pruža sve vrste saveta iz oblasti poreskog prava. Svaki slučaj poslovnih transakcija, sagledava se iz svih aspekata, a radi nalaženja najpovoljnijeg rešenja u skladu sa interesima klijenata. Najznačajniju praksu, naš tim ima iz oblasti PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak građana, kao i poreza na imovinu.